Camera Giao Thong | Camera | Camera quan sat | Camera theo doi | Camera giao thông chuyên dụng

REG-X Close-range Plate Camera

 

Features

  • Ambient Rejection Technology captures plates 24/7 in day or dark conditions up to 80 km/h (50 mph)
  • Capture range 4.5 to 7.6 m (15 to 25 ft)
  • 400 TVL LXR B/W CCD for high contrast plate capture
  • Reliable performance under any ambient lighting conditions

Based on award-winning technology, the REG-X delivers absolute performance in close-range number plate capture applications. Precision engineered to deliver irrefutable plate images both day and night, REG-X features Ambient Rejection Technology to ensure consistent, reliable plate capture from close range. A powerful 850 nm infrared array ensures that REG-X works under all ambient lighting ...

 
 

Tư Vấn Kỹ Thuật

Camera hồng ngoại phát hiện tội phạm ăn trộm xe Camera hồng ngoại phát hiện tội phạm ăn trộm xe   Cảnh sát tại bang Florida đã sử dụng hệ...
"Mắt thần" giá rẻ trên xe hơi Một công ty tại Hà Lan đã phát triển hệ thống...
Công nghệ quan sát bằng Camera Công nghệ quan sát bằng Camera Ứng theo từng loại camera là sự phát triển của...

Tham Khảo Ý Kiến

Hiện Tại Bạn Dùng Camera Loại Nào?
 

Thống Kê Truy Cập

Hiện có 26 khách Trực tuyến